Máy lắc ống nghiệm (Vortex Mixer) - Hwashin Hàn Quốc

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm

Máy lắc ống nghiệm