Bể rửa siêu âm (Ultrasonic Cleaner) - HWAHIN Hàn Quốc

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm