Bể rửa siêu âm Pipet (Ultrasonic Pipette Cleaner)- Hwashin

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm

Bể rửa siêu âm Pipet