HETTICH

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm

HETTICH

Máy Li Tâm - EBA 200
Máy Li Tâm - EBA 200
Giá: Liên hệ
Máy Ly Tâm - MIKRO 220
Máy Ly Tâm - MIKRO 220
Giá: Liên hệ
Máy Ly Tâm -  Rotofix 32A
Máy Ly Tâm - Rotofix 32A
Giá: Liên hệ
Máy Ly Tâm - Universal 320
Máy Ly Tâm - Universal 320
Giá: Liên hệ
Máy Ly Tâm - ROTINA 380
Máy Ly Tâm - ROTINA 380
Giá: Liên hệ
Máy Ly Tâm - ROTINA 420
Máy Ly Tâm - ROTINA 420
Giá: Liên hệ

Tin tức

KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ LUỘC/HẤP TÔM TRÊN BĂNG CHUYỀN
Bạn nên duy trì ở nhiệt độ bao nhiêu ? trong thời gian bao lâu ? để đảm bảo tôm...
Chi tiết
Hotline 0984677378
sales1@thietbihiepphat.com