Máy lắc nhiều tốc độ (Variable Speed Shakers)

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm