Nồi hấp tiệt trùng ALP - Thiết bị Hiệp Phát

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm