THIẾT BỊ ĐO CHỈ SỐ KHÚC XẠ/REFRACTOMETER

Thiết bị trong phòng thí nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT