Thiet Bi Ghi Nhiet Do Cao - High Temperature Datalogger

Thiết bị trong phòng thí nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT