Tu Am Doi Luu Cuong Buc - Forced Convection Incubator

Thiết bị trong phòng thí nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT

Tủ Ấm Đối Lưu Cưỡng Bức

Tin tức

BẠN ĐANG THỰC HÀNH TỐT GxP ?
Cho dù bạn làm việc trong dược phẩm hay thực phẩm, GxP rất cần thiết trong các...
Chi tiết