Thiết bị hút mẫu hòa tan tự động

Thiết bị trong phòng thí nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT

Thiết bị lấy mẫu hòa tan viên thuốc tự động