Máy khuấy từ gia nhiệt Ohaus

Thiết bị trong phòng thí nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT

Máy khuấy từ gia nhiệt