Tủ đông bảo quản túi máu / Bag defreezer

Thiết bị trong phòng thí nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT

Tủ bảo quản túi máu

Nội dung đang cập nhật...