Thiết bị đo điểm nóng chảy / Melting Point meter

Thiết bị trong phòng thí nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT

Thiết bị đo điểm nóng chảy