Bơm chân không dạng màng - Diaphragm Vacuum Pumps

Thiết bị trong phòng thí nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT