Bể điều nhiệt lạnh tuần hoàn Julabo

Thiết bị trong phòng thí nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT

Bể điều nhiệt lạnh tuần hoàn