Bể điều nhiệt làm lạnh sâu

Thiết bị trong phòng thí nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT

Bể điều nhiệt làm lạnh sâu