Thiết bị đo vòng vô khuẩn / Haloes Caliper

Thiết bị trong phòng thí nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT

Thiết bị đo vòng vô khuẩn