Thiết bị đếm khuẩn lạc / Colony Counting

Thiết bị trong phòng thí nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT