Bể rửa siêu âm

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm

Bể rửa siêu âm