HETTICH

Thiết bị trong phòng thí nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT

HETTICH

Máy Li Tâm - EBA 200
Máy Li Tâm - EBA 200
Giá: Liên hệ
Máy Ly Tâm - MIKRO 220
Máy Ly Tâm - MIKRO 220
Giá: Liên hệ
Máy Ly Tâm -  Rotofix 32A
Máy Ly Tâm - Rotofix 32A
Giá: Liên hệ
Máy Ly Tâm - Universal 320
Máy Ly Tâm - Universal 320
Giá: Liên hệ
Máy Ly Tâm - ROTINA 380
Máy Ly Tâm - ROTINA 380
Giá: Liên hệ
Máy Ly Tâm - ROTINA 420
Máy Ly Tâm - ROTINA 420
Giá: Liên hệ