Thiết bị kiểm tra lực kéo đứt

Thiết bị trong phòng thí nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT

Thiết bị kiểm tra lực kéo đứt