Thiết bị ghi nhận bằng giấy - Chart Recorder

Thiết bị trong phòng thí nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT