Hệ thống kiểm tra rò rỉ găng tay

Thiết bị trong phòng thí nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT

Hệ thống kiểm tra rò rỉ găng tay