Thử nghiệm thuốc dạng bột / Powder Testing

Thiết bị trong phòng thí nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT