Thử nghiệm độ tan rã viên thuốc / Disintegration Testing

Thiết bị trong phòng thí nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT

Thử nghiệm độ tan rã viên thuốc