Thử nghiệm độ mài mòn viên thuốc / Friability Testing

Thiết bị trong phòng thí nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT