Thiết bị lấy mẫu không khí / Microbial Air Samplers

Thiết bị trong phòng thí nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT