Máy lắc 1 tốc độ (Single Speed Shakers)

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm