Đầu đọc nhiệt kế 3 số lẻ

Thiết bị trong phòng thí nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT