Đầu dò nhiệt độ chính xác cao - Accumac

Thiết bị trong phòng thí nghiệm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT